Meditation da.


Full website is in the making.  Patience

 

Meditationsgruppe i Höör, Skåne.


Vi starter nu en gruppe med meditation i Höör, midt i Skåne.

Gruppen mødes søndag aften hver anden uge frem til juli med start 8. april.


Aftenernes indhold er meditation og ‘selv-søgning’ (Self-Inquiry) - ‘Hvem er du’.

Du får instruktion i meditationen - alle kan deltage, uanset om man har mediteret tidligere eller ej - og aftenen veksler mellem meditation og fælles samtale om det, som nu er relevant omkring den meditative proces. 


Gruppen henvender sig til de, der ønsker at gå vejen mod Selv-Realisation. Se min fb profil Jens Volmer, for at  få et nærmere indtryk af, hvad det handler om.

Man må være indstillet på at meditere hjemme mindst en halv time dagligt, og helst længere.


D:  What is the goal of this process?

M: Realising the Real.

D:  What is the nature of the Reality?

M: - Existence without beginning or end - eternal.

      - Esistence everywhere, endless, infinite.

      - Existence underlying all forms, all changes, all forces, all matter and all spirit.

Sri Ramana Maharshi


For de, der kender til emnet, kan fortælles, at det er i tråd med det tibetanske Mahamudra, zen-buddhismens Soto-zen, og Self-Inquiry, som det er videregivet af Ramana Maharshi. Indfaldsvinklen er ureligiøs.


Jeg taler dansk med lidt svenske ord ind imellem og forsøg på svensk udtale. Det gør det lidt nemmere for svenskere at forstå, siger nogen 😊

Vi har ti stole i lokalet, så hvis vi bliver flere, er der nogen, som må sidde på pude på gulvet.


Jens Volmer f. 1951

Har arbejdet med krop, psyke, spiritualitet og bevidsthed hele sit liv, begyndende med meditation og yoga tilbage i 1971. Har haft klienter og undervist siden 1975.

Har en universitetsuddannelse i religionshistorie, og har uddannet sig og arbejdet med healing og meditation, yoga, tai chi, massage, kropsterapier, samt psykoanalyse, kognitiv terapi,  følelsesforløsende- traume- o hypnoterapier - og meget mere.

Bor nu i Broslätt ved Höör i Skåne.

Kan kontaktes på Messenger eller på mail jensvolmer@gmail.com

og på tel. +46 709 52 53 29 eller +45 31 56 22 33


Tid:

Hver anden søndag kl. 19.30 og et par timer frem.

Første gang er introduktionsaften, søndag d. 8 april.

Tilmelding: Giv gerne en melding på fb. Men kom bare, selvom du ikke har forhåndstilmeldt.


Sted:

Gaia Centers lokale, Fogdaröd, Höör.

Fogdaröd består af 3 store gamle bygninger. Gaia Center har indgang i en af sidebygningerne. Ad den lille stentrappe og op på 2. etage.


Pris:

Deltagelse er gratis.

Gruppen deles om at betale lokalelejen på 200 kr. som erlægges kontant før man går hjem.

Hvis man vil, må man gerne lægge en donation oveni.